پهنـه چشمـآنم جولانـگـاه تــو بــآد

پـیـچیده شمیمـَت همه جا ای تــن بی سـَر ... چون شیشـ ه ی عـطــری که درش گـم شده باشد

مهر 93
4 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
12 پست